Tra cứu văn bản

4 kết quả chứa từ khóa: 810/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
02

Quyết định 810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về