Tra cứu văn bản

588 kết quả chứa từ khóa: 808/QĐ-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 808/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Quyết định 808/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Quyết định 808/-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc phân công công tác của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 808/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 808/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
06

Quyết định 808/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, An ninh trật tự Tải về
07

Quyết định 808/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi Quyết định 3621/-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
08

Quyết định 808/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
09

Quyết định 808/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 897/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
11

Quyết định 845/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Quyết định 727/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 526/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Quyết định 500/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
15

Quyết định 446/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Quyết định 434/-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
17

Quyết định 425/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 423/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Quyết định 281/-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ Tài trợ khát vọng tương lai

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
20

Quyết định 182/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về