Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 8073/QLD-%u0110K
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 8073/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về