Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10.892 kết quả chứa từ khóa: 807/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 807/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Quyết định 807/QĐ-BTTTT 2022 công bố TTHC lĩnh vực viễn thông và internet

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
03

Quyết định 807/QĐ-UBND 35 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục của Gia Lai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
04

Quyết định 807/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
05

Quyết định 807/QĐ-CTN 2018 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
06

Quyết định 807/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách; Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 30/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2011
07

Quyết định 807/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quãng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2012
08

Quyết định 807/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2014
09

Quyết định 807/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo về phát triển thuỷ lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
10

Quyết định 807/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kết nạp Công ty thuốc lá Thanh Hoá làm thành viên của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
11

Quyết định 1125/QĐ-TTg 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
12

Quyết định 1044/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
13

Quyết định 1026/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
14

Quyết định 1018/QĐ-TTg 2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
15

Quyết định 1015/QĐ-TTg 2022 Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
16

Quyết định 1010/QĐ-TTg 2022 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tỉnh Bình Định, Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
17

Quyết định 1012/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các bộ và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
18

Quyết định 986/QĐ-TTg 2022 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
19

Quyết định 979/QĐ-TTg 2022 Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
20

Quyết định 929/QĐ-TTg 2022 mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ truyền hình về đối ngoại, phòng chống thiên tai, nông nghiệp nông thôn

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
Vui lòng đợi