Tra cứu văn bản

692 kết quả chứa từ khóa: 8065/QLD-ĐK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 8065/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Công văn 4781/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Công văn 10586/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Công văn 6653/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung tài liệu trong hồ sơ đề nghị cập nhật phân loại biệt dược gốc theo Thông tư 23/2021/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Công văn 13390/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về mã định danh thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Công văn 7096/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Công văn 8025/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 6942/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Công văn 5785/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Công văn 18381/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Công văn 17879/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Công văn 49/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Công văn 43/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Công văn 18564/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa dược chất fenspirid

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Công văn 18565/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc phối hợp [salbutamol và guaifenesin]

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Công văn 1929/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Công văn 11816/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
18

Công văn 18563/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký, nhập khẩu, sản xuất, các thuốc chứa hoạt chất Diacerein có hàm lượng trên 50mg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Công văn 18046/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 2647/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về