Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
689 kết quả chứa từ khóa: 805/QĐ-LĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Quyết định 805/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính của Sở KHCN Thái Nguyên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
03

Quyết định 805/QĐ-CTN 2018 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
04

Quyết định 805/QĐ-BYT 2016 thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
05

Quyết định 805/QĐ-TTg 2016 về đánh giá sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
06

Quyết định 805/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
07

Quyết định 805/-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2014
08

Quyết định 757/QĐ-LĐTBXH 2022 hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
09

Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH 2022 điều chỉnh hình thức thanh lý tài sản cố định của Trung tâm Điều dưỡng NCC Sầm Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
10

Quyết định 726/QĐ-LĐTBXH 2022 kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
11

Quyết định 315/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch triển khai Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
12

Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
13

Quyết định 619/QĐ-LĐTBXH 2022 điều chỉnh hình thức quản lý dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực: Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
14

Quyết định 588/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản hàng hóa Bộ LĐTBXH

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
15

Quyết định 808/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
16

Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH 2022 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
17

Quyết định 114/QĐ-LĐTBXH 2022 thành lập Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
18

Quyết định 470/QĐ-LĐTBXH 2022 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
19

Quyết định 336/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
20

Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH 2022 công bố TTHC mới ban hành thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
Vui lòng đợi