Tra cứu văn bản

3.603 kết quả chứa từ khóa: 8045/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 63/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
02

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
03

Thông tư 201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
04

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
05

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
06

Thông tư 235/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/CP ngày 2/8/1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

07

Thông tư 118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 8045/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thu đổi ngoại tệ tại khu vực cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
09

Công văn 1605/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
10

Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân biệt quặng thô và tinh quặng căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 2532/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
12

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
13

Quyết định 287/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu mới HQ-96

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
14

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
15

Quyết định 197/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
16

Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 3860/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
18

Công văn 3806/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hiệu lực của Thông tư 33/2023/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 3718/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên V5

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
20

Công văn 3688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai hải quan đối với các trường hợp nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ xăng dầu nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về