Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10.895 kết quả chứa từ khóa: 797/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 797/QĐ-TTg 2018 về bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Quyết định 797/QĐ-UBND Huế 2022 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
03

Quyết định 797/QĐ-UBND Bình Thuận 2022 Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực TTB y tế và giám định y khoa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
04

Quyết định 797/QĐ-LĐTBXH thành lập BCĐ thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
05

Quyết định 797/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
06

Quyết định 797/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
07

Quyết định 797/QĐ-UBND thủ tục hành chính đất đai tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Quyết định 797/QĐ-BTP 2017 Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
09

Quyết định 797/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2012
10

Quyết định 797/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004-2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
11

Quyết định 797/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2013
12

Quyết định 797/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
13

Quyết định 1125/QĐ-TTg 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
14

Quyết định 1044/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
15

Quyết định 1026/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
16

Quyết định 1018/QĐ-TTg 2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
17

Quyết định 1015/QĐ-TTg 2022 Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
18

Quyết định 1010/QĐ-TTg 2022 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tỉnh Bình Định, Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
19

Quyết định 1012/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các bộ và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
20

Quyết định 986/QĐ-TTg 2022 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
Vui lòng đợi