Tra cứu văn bản

2 kết quả chứa từ khóa: 797/Q%u0110-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về