Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10.910 kết quả chứa từ khóa: 794/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 794/QĐ-TTg 2019 quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
02

Quyết định 794/QĐ-TTg 2018 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
03

Quyết định 794/QĐ-UBND Hà Nam 2021 TTHC ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2022
04

Quyết định 794/QĐ-UBND Lào Cai 2022 Danh mục TTHC lĩnh vực giáo dục trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
05

Quyết định 794/QĐ-UBND Bắc Ninh 2020 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
06

Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS Danh sách cảng cá xác nhận nguồn gốc thủy sản đợt II 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
07

Quyết định 794/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp 2022 Danh mục TTHC thuộc giải quyết của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
08

Quyết định 794/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
09

Quyết định 794/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2012
10

Quyết định 794/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ: 1/500) Khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
11

Quyết định 794/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc, Cúp Milo lần thứ XII - 2014

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2014
12

Quyết định 794/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 cho một số tỉnh Bắc bộ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
13

Quyết định 794/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
14

Quyết định 794/-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
15

Quyết định 794/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
16

Quyết định 1146/QĐ-TTg 2022 công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
17

Quyết định 1127/QĐ-TTg 2022 chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
18

Quyết định 1135/QĐ-TTg 2022 xuất cấp gạo cho các tỉnh: Sóc Trăng, Nghệ An để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
19

Quyết định 1125/QĐ-TTg 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
20

Quyết định 1113/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2022
Vui lòng đợi