Tra cứu văn bản

12 kết quả chứa từ khóa: 794/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 794/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 cho một số tỉnh Bắc bộ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Công văn 794/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Công văn 794/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
09

Công văn 794/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông, giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Công văn 794/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
11

Công văn 794/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý số cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động để hưởng cổ tức theo Nghị định số 28/CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
12

Công văn 794/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho Dự án thuỷ điện Đồng Nai 2

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về