Tra cứu văn bản

11.301 kết quả chứa từ khóa: 792/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 792/-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2023 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố làm chủ đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Quyết định 792/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang bị 05 bộ máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa truyền nhiễm - Lao, Nhà đại thể, Nhà cầu nối

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
06

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
07
08

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
10

Quyết định 792/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoạch triển khai thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công và Dự toán Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Quyết định 792/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
13

Quyết định 792/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
15

Quyết định 792/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
16

Quyết định 792/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
17

Quyết định 792/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Quyết định 792/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc chi hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do thiên tai, hộ nghèo, gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Quyết định 792/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 792/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015"

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về