Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10.899 kết quả chứa từ khóa: 792/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 792/QĐ-TTg 2018 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH 2019 triển khai Nghị quyết phát triển Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2019
03

Quyết định 792/QĐ-UBND Thái Nguyên 2022 Danh mục TTHC lĩnh vực người có công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
04

Quyết định 792/QĐ-BYT 2019 Thủ tục hành chính lĩnh vực dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
05

Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch mua sắm Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
06

Quyết định 792/QĐ-BTC 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thuế được sửa đổi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về
Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
07

Quyết định 792/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
08

Quyết định 792/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc chi hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do thiên tai, hộ nghèo, gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
09

Quyết định 792/QĐ-UBND 2016 Cà Mau công bố TTHC lĩnh vực hộ tịch

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
10

Quyết định 792/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015"

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
11

Quyết định 792/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2014
12

Quyết định 792/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
13

Quyết định 792/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hải phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
14

Quyết định 1125/QĐ-TTg 2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
15

Quyết định 1044/QĐ-TTg 2022 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
16

Quyết định 1026/QĐ-TTg 2022 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
17

Quyết định 1018/QĐ-TTg 2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
18

Quyết định 1015/QĐ-TTg 2022 Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
19

Quyết định 1010/QĐ-TTg 2022 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tỉnh Bình Định, Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
20

Quyết định 1012/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các bộ và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
Vui lòng đợi