Tra cứu văn bản

71 kết quả chứa từ khóa: 7348/BTC-HCSN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 8811/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia ở địa phương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
42

Công văn 1808/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
43

Công văn 6751/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện phương thức chi trả cấp bù tiền học phí miễn, giảm theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
44

Công văn 3068/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
45

Công văn 7474/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
46

Công văn 6921/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc cơ chế quản lý tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
47

Công văn 6291/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
48

Công văn 5018/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
49

Công văn 12952/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
50

Công văn 12613/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
51

Công văn 14408/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục , thể thao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
52

Công văn 7516/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ học phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
53

Công văn 4340/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 191/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

54

Công văn 14852/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 9 tháng đầu năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
55

Công văn 572/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện mua hàng sản xuất trong nước

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
56

Công văn 7338/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
57

Công văn 9262/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
58

Công văn 6285/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
59

Công văn 12143/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung ngân sách năm 2008 để thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
60

Công văn 4514/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Bảo hiểm Tải về