Tra cứu văn bản

71 kết quả chứa từ khóa: 7348/BTC-HCSN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7348/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của các Bộ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Vi phạm hành chính Tải về
02

Công văn 4047/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng quy định hướng dẫn về lập dự toán, quản lý kinh phí vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Công văn 9975/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 05/9/2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Công văn 12739/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Công văn 3975/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Công văn 14569/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Công văn 1671/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Công văn 4841/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, COVID-19 Tải về
09

Công văn 9535/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mua sắm tập trung quốc gia sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Công văn 8982/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
11

Công văn 9488/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Công văn 7324/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Công văn 2404/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Công văn 4802/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Công văn 4790/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Công văn 7602/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/04/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Công văn 9127/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Công văn 17991/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Công văn 12350/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định 1997/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Công văn 8476/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về