Tra cứu văn bản

259 kết quả chứa từ khóa: 7236/QLD-CL
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 18286/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
22

Công văn 19781/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
23

Công văn 19527/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Hồ sơ giải trình đạt yêu cầu)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
24

Công văn 19528/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về các hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
25

Công văn 19500/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
26

Công văn 7711/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc ghi rõ điều kiện thử nghiệm của phép thử giới hạn nhiễm khuẩn và thử vô khuẩn

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
27

Công văn 7233/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 31 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
28

Công văn 18023/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
29

Công văn 16813/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt giới hạn cho phép

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
30

Công văn 5555/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
31

Công văn 16457/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
32

Công văn 3838/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
33

Công văn 9456/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17 lô: 06DB0919, 07DB0919, 08DB0919

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
34

Công văn 2808/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
35

Công văn 7210/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 6)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
36

Công văn 1979/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
37

Công văn 21356/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 70)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
38

Công văn 1974/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 71)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
39

Công văn 20787/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
40

Công văn 1377/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về