Tra cứu văn bản

259 kết quả chứa từ khóa: 7236/QLD-CL
Yêu cầu bổ sung văn bản
241

Công văn 2396/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
242

Công văn 2395/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
243

Công văn 12350/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
244

Công văn 2661/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
245

Công văn 39/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
246

Công văn 14976/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
247

Công văn 14354/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
248

Công văn 13391/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
249

Công văn 12792/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Buflomedil do có tác dụng không mong muốn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
250

Công văn 12552/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
251

Công văn 12205/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
252

Công văn 8311/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục lưu hành sinh phẩm chuẩn đoán SD Bioline HIV 1/2 3.0

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
253

Công văn 14848/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về thông tin về Quaternium-15 và 1,4 dioxan trong mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
254

Công văn 8974/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
255

Công văn 12725/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
256

Công văn 6129/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc Zinnat giả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
257

Công văn 4208/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
258

Công văn 14147/QLD-CL của Cục Quản lý dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đông dược có trộn tân dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
259

Công văn 5055/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra việc lưu hành các thuốc không rõ nguồn gốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về