Tra cứu văn bản

259 kết quả chứa từ khóa: 7235/QLD-CL
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 19942/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
42

Công văn 19664/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
43

Công văn 19100/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
44

Công văn 6346/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
45

Công văn 279/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 30 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
46

Công văn 235/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
47

Công văn 5854/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
48

Công văn 18716/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
49

Công văn 18438/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
50

Công văn 17995/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang mềm Halaxamus không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
51

Công văn 21355/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 70)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
52

Công văn 17610/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
53

Công văn 17362/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 68)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
54

Công văn 16814/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt giới hạn cho phép

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
55

Công văn 1969/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Fenspirol

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
56

Công văn 17364/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
57

Công văn 883/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
58

Công văn 7787/QLD-CL của Cục Quản lý Dược hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
59

Công văn 21438/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 61)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
60

Công văn 6586/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250 mg giả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về