Tra cứu văn bản

259 kết quả chứa từ khóa: 7235/QLD-CL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7235/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 55)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 17563/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 31)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Quyết định 17041/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Quyết định 16443/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Công văn 7066/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
06

Công văn 7777/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Công văn 7746/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 3520/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Công văn 35/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Công văn 12913/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Công văn 15003/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Công văn 16249/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Công văn 9374/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
14

Công văn 4976/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Công văn 6526/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Công văn 7048/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
17

Công văn 3517/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 72)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Công văn 16809/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất dung dịch thuốc khí dung

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Công văn 1494/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 18755/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố Đợt 33 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về