Tra cứu văn bản

847 kết quả chứa từ khóa: 697/BXD-KTXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
841

Công văn 235/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng chi phí chung của dự toán chi phí xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
842

Công văn 1551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
843

Công văn 186/2010/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện chi phí khoan thăm dò hang Kaster trước khi thi công cọc khoan nhồi và chi phí kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
844

Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
845

Công văn 1160/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
846

Công văn 1066/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
847

Công văn 49/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về