Tra cứu văn bản

847 kết quả chứa từ khóa: 697/BXD-KTXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 1371/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
42

Công văn 3241/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
43

Công văn 385/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
44

Công văn 330/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí tiền lương trong đầu tư xây dựng công trình lưới điện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
45

Công văn 162/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc khấu hao tài sản cố định trong dự toán chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
46

Công văn 3167/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cầu kiện xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
47

Công văn 3214/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
48

Công văn 2959/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
49

Công văn 3123/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
50

Công văn 101/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
51

Công văn 2563/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
52

Công văn 69/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
53

Công văn 907/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
54

Công văn 599/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Bảo hiểm Tải về
55

Công văn 2289/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí nhân công xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
56

Công văn 2793/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc quản lý đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
57

Công văn 2583/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
58

Công văn 263/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư 10/2009/TT-BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
59

Công văn 2475/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
60

Công văn 2159/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về