Tra cứu văn bản

847 kết quả chứa từ khóa: 697/BXD-KTXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 1855/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng công trình các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ (đợt 2)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
22

Công văn 2643/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn suất vốn đầu tư xây dựng công trình văn phòng cao tầng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
23

Công văn 2534/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
24

Công văn 971/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
25

Công văn 826/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
26

Công văn 54/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
27

Công văn 219/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
28

Công văn 47/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
29

Công văn 1808/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
30

Công văn 2838/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về định mức dự toán sửa chữa công trình đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
31

Công văn 2156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
32

Công văn 45/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
33

Công văn 08/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
34

Công văn 1516/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
35

Công văn 1575/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi phí nhân công trong xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
36

Công văn 1571/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
37

Công văn 1662/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
38

Công văn 328/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo giá nhân công thị trường

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
39

Công văn 1320/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
40

Công văn 1420/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về