Tra cứu văn bản

841 kết quả chứa từ khóa: 697/BXD-KTXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 697/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc vận dụng một số tập định mức đã được công bố để xây dựng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
02

Công văn 103/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Công văn 4377/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
04

Công văn 4625/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quyết toán hợp đồng tư vấn theo hình thức trọn gói có dự toán gói thầu được xác định bằng hình thức lập dự toán chi tiết

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Công văn 4387/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
06

Công văn 4355/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2022

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Công văn 959/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Công văn 3146/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối trong chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
09

Công văn 1717/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Công văn 1736/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí vật liệu có tính khấu hao phục vụ thi công

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Công văn 965/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

Lĩnh vực: Xây dựng, Hàng hải Tải về
12

Công văn 03/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Công văn 1061/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đê điều

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
14

Công văn 272/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
15

Công văn 1855/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về định mức xây dựng công trình các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ (đợt 2)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
16

Công văn 2643/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn suất vốn đầu tư xây dựng công trình văn phòng cao tầng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
17

Công văn 2534/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Công văn 971/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
19

Công văn 826/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A6 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
20

Công văn 54/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về