Tra cứu văn bản

203 kết quả chứa từ khóa: 664/TTg-KGVX
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 209/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
42

Công văn 2417/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
43

Công văn 2093/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tượng các danh nhân văn học trong khuôn viên Bảo tàng Văn học Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
44

Công văn 2202/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Công văn 2104/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
46

Công văn 1856/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
47

Công văn 1415/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 của Chính phủ về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
48

Công văn 910/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào danh sách các trường đại học trọng điểm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
49

Công văn 662/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
50

Công văn 2688/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
51

Công văn 86/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
52

Công văn 2584/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Tòa án

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
53

Công văn 2298/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 77/2014/QH13 của Quốc hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
54

Công văn 2299/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ vào quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
55

Công văn 2040/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách về sản xuất và cung ứng vắc xin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
56

Công văn 1978/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
57

Công văn 2033/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án thành lập trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
58

Công văn 2124/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
59

Công văn 1808/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
60

Công văn 1848/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thời điểm có hiệu lực trong dự thảo Thông tư của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về