Tra cứu văn bản

203 kết quả chứa từ khóa: 664/TTg-KGVX
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 1666/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
22

Công văn 1422/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
23

Công văn 1003/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
24

Công văn 164/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
25

Công văn 1696/TTg-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
26

Công văn 1220/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
27

Công văn 606/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
28

Công văn 290/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
29

Công văn 278/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 43/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
30

Công văn 1986/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
31

Công văn 771/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
32

Công văn 693/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
33

Công văn 2174/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
34

Công văn 1806/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
35

Công văn 1493/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
36

Công văn 1345/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
37

Công văn 1018/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
38

Công văn 882/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
39

Công văn 791/TTg-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
40

Công văn 619/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về