Tra cứu văn bản

203 kết quả chứa từ khóa: 664/TTg-KGVX
Yêu cầu bổ sung văn bản
201

Công văn 1176/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
202

Công văn 849/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
203

Công văn 630/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về