Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.925 kết quả chứa từ khóa: 65/2017/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
02

Nghị định 65/2017/NĐ-CP chính sách đặc thù phát triển nuôi trồng dược liệu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
03

Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
04

Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
05

Thông tư 65/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
06

Thông tư 65/2018/TT-BTC quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
07

Thông tư 65/2016/TT-BTC phí hoạt động chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
08

Thông tư 65/2020/TT-BCA quyền hạn xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
09

Thông tư 65/2015/TT-BTC chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2015
10

Thông tư 143/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
11

Thông tư 142/2017/TT-BTC cơ chế tài chính thực hiện Chương trình phát triển DN KH-CN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
12

Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
13

Thông tư 135/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
14

Thông tư 131/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
15

Thông tư 126/2017/TT-BTC chế độ báo cáo công khai thông tin nợ công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
16

Thông tư 117/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
17

Thông tư 114/2017/TT-BTC sửa Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
18

Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa quy định trong đăng ký giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
19

Thông tư 111/2017/TT-BTC về mức thu, quản lý, sử dụng phí công chứng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
20

Thông tư 112/2017/TT-BTC sửa đổi mức phí kiểm định phương tiện phòng chữa cháy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
Vui lòng đợi