Tra cứu văn bản

614 kết quả chứa từ khóa: 646/QĐ-BVHTTDL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 646/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Quyết định 646/-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
03

Quyết định 646/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Quyết định 646/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
05

Quyết định 646/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi thực hiện cách ly y tế tập trung trên địa bàn quận Bình Thủy

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 646/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
07

​Quyết định 646/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 646/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
09

Quyết định 646/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Quyết định 646/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 646/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
12

Quyết định 2328/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 1724/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 979/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 323/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 83/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
17

Quyết định 80/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 3572/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Tổng dự toán Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Quyết định 2974/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Quyết định 2828/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển lãm ảnh của Belarus tại Thư viện quốc gia Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về