Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 646/Q%u0110-BVHTTDL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 646/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về