Tra cứu văn bản

41.583 kết quả chứa từ khóa: 6433/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 6433/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản 76/2004/-UB cho phép uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố tiếp nhận giao dự án do tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 6433/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/05/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 1104/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
04

Quyết định 2292/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 2033/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Quyết định 2032/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung và giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý II (đợt 2)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Quyết định 2302/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Long, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
08

Quyết định 3421/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Duồng Cốc, huyện Bá Thước năm 2023

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 3423/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế và giao dự toán kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm (đá ong phong hóa) tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 3427/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế và giao dự toán kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Cống tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 3419/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ xã Xuân Cao đi xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 4805/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 4259/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 1529/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
15

Quyết định 1528/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
16

Quyết định 1120/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2025” được ban hành kèm theo Quyết định 933/-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Quyết định 1511/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Quan

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
18

Quyết định 2265/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
19

Quyết định 1518/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Quyết định 3399/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Dân Quyền, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn quản lý để Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về