Tra cứu văn bản

126 kết quả chứa từ khóa: 636/QĐ-TANDTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 636/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Quyết định 636/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 636/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 636/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 636/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 636/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, COVID-19 Tải về
07

Quyết định 636/-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2131/-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 636/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
09

Quyết định 636/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 636/-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 636/-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 322/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 296/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa án, đơn vị trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Quyết định 283/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Quyết định 194/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao Tòa án nhân dân lần thứ IV năm 2022

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 147/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
17

Quyết định 769/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 99/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 636/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
20

Quyết định 53/-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Tòa án nhân dân tối cao

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về