Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
772 kết quả chứa từ khóa: 6329/VPCP-CN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6329/VPCP-CN năm 2018 cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
02

Thông báo 1050/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
03

Công văn 6391/VPCP-CN 2022 rà soát, cập nhật nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không toàn quốc

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
04

Công văn 5926/VPCP-CN 2022 thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
05

Công văn 5104/VPCP-CN 2022 về thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
06

Công văn 5053/VPCP-CN 2022 thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và KTXH

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
07

Công văn 3929/VPCP-CN 2022 triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ TP.HCM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
08

Công văn 3853/VPCP-CN 2022 triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án đường giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
09

Công văn 3650/VPCP-CN 2022 đầu tư hạng mục bổ sung thuộc Dự án nâng cấp Quốc lộ 27

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 11/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
10

Công văn 3540/VPCP-CN 2022 phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
11

Công văn 5644/VPCP-CN 2022 đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu theo hình thức PPP

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
12

Công văn 5241/VPCP-CN 2022 đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và Thủ Thiêm - Long Thành

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
13

Công văn 5133/VPCP-CN 2022 kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
14

Công văn 2173/VPCP-CN 2022 triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
15

Công văn 4626/VPCP-CN 2022 phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
16

Công văn 3539/VPCP-CN 2022 xử lý tài sản KCHT đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
17

Công văn 1438/VPCP-CN 2022 triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
18

Công văn 1123/VPCP-CN 2022 Kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2022
19

Công văn 2346/VPCP-CN 2022 chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
20

Công văn 2345/VPCP-CN 2022 về tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
Vui lòng đợi