Tra cứu văn bản

1.097 kết quả chứa từ khóa: 624/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 624/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - HCT Co., Ltd. - KR0032

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 624/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 624/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 624/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 624/-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 624/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung Dự án Nâng cao nhận thức của lao động giúp việc gia đình về chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam do Tổ chức Stiching Oxfarm Novib/Hà Lan tài trợ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
07

Quyết định 624/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Quyết định 624/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 624/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Quyết định 624/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 1816/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 1557/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 1514/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 2118/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 1944/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 1925/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 1855/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 1092/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 1758/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 1044/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về