Tra cứu văn bản

1.422 kết quả chứa từ khóa: 62/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 62/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Nghị định 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
10

Nghị định 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
11

Nghị định 62/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Nghị định 62/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hình sự Tải về
13

Nghị định 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Nghị định 62/CP của Chính phủ về việc sửa đổi điểm 9 và điểm 10, Điều 4 Nghị định 96/CP ngày 27/12/1995

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Nghị định 62-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Nghị định 62/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lĩnh vực: Chính sách, Vi phạm hành chính Tải về
17

Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
18

Nghị định 62/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Nghị định 62/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Hàng hải Tải về
20

Nghị định 62/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về