Tra cứu văn bản

1.440 kết quả chứa từ khóa: 6166/VPCP-KTTH
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 882/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
22

Công văn 663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
23

Công văn 8594/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
24

Công văn 1684/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Công văn 1647/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
26

Công văn 9249/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27

Công văn 1129/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
28

Công văn 8374/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, COVID-19 Tải về
29

Công văn 8310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
30

Công văn 8084/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
31

Công văn 6547/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
32

Công văn 9284/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định về hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
33

Công văn 6195/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
34

Công văn 8805/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
35

Công văn 6802/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
36

Công văn 6804/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
37

Công văn 5644/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
38

Công văn 6738/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, COVID-19 Tải về
39

Công văn 5503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
40

Công văn 5197/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất thực hiện một số giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, COVID-19 Tải về