Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.438 kết quả chứa từ khóa: 6166/VPCP-KTTH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6166/VPCP-KTTH năm 2018 nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Công văn 3071/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 14/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
03

Thông báo 4447/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 09/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2007
04

Công văn 4679/VPCP-KTTH 2022 giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
05

Công văn 4648/VPCP-KTTH 2022 nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
06

Công văn 4035/VPCP-KTTH 2022 ý kiến Thường trực Chính phủ về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
07

Công văn 3363/VPCP-KTTH 2022 tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
08

Công văn 3366/VPCP-KTTH 2022 xử lý hồ sơ trình phê duyệt đầu tư bổ sung vốn điều lệ của DN 100% vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
09

Công văn 1684/VPCP-KTTH 2022 đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
10

Công văn 1647/VPCP-KTTH 2022 tình hình thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
11

Công văn 2185/VPCP-KTTH 2022 tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
12

Công văn 6263/VPCP-KTTH 2022 Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
13

Công văn 4718/VPCP-KTTH 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
14

Công văn 1129/VPCP-KTTH 2022 Triển khai thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
15

Công văn 4628/VPCP-KTTH 2022 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
16

Công văn 4453/VPCP-KTTH 2022 hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
17

Công văn 4215/VPCP-KTTH 2022 cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
18

Công văn 882/VPCP-KTTH 2022 về công tác điều hành giá năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2022
19

Công văn 2612/VPCP-KTTH 2022 vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
20

Công văn 663/VPCP-KTTH 2022 tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
Vui lòng đợi