Tra cứu văn bản

1.418 kết quả chứa từ khóa: 61/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 61/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao, An ninh quốc gia Tải về
02

Nghị định 61/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
04

Nghị định 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
05

Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 61/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
10

Nghị định 61/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
11

Nghị định 61/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
12

Nghị định 61/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Nghị định 61/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe, Vi phạm hành chính Tải về
14

Nghị định 61/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định cấp hiệu, phù hiệu và quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Nghị định 61/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Yên Thịnh thuộc huyên Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Nghị định 61/CP của Chính phủ về việc chia xã và thành lập huyện mới thuộc tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Nghị định 61-CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Nghị định 61-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tòa án Tải về
19

Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về