Tra cứu văn bản

76 kết quả chứa từ khóa: 6051/BGDĐT-GDCTHSSV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 6051/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
02

Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Công văn 966/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin 2023”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Công văn 1011/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Công văn 4675/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Công văn 4023/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đến trường"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Giao thông Tải về
08

Công văn 5567/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Công văn 2288/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Công văn 4252/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới 2023"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Công văn 3881/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch, hoạt động và mức chi một số nội dung nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
14

Công văn 1816/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông Tải về
15

Công văn 5438/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện dịch vụ công tác xã hội và dịch vụ tư vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Công văn 5303/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình Học bổng Toyota năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
18

Công văn 5622/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
19

Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
20

Công văn 529/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với an toàn thông tin 2022”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về