Tra cứu văn bản

33 kết quả chứa từ khóa: 60/2018/QH14
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
22

Nghị quyết 73/2018/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
23

Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
24

Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Nghị quyết 64/2018/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
26

Nghị quyết 63/2018/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
27

Nghị quyết 61/2018/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
28

Nghị quyết 59/2018/QH14 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
29

Nghị quyết 57/2018/QH14 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
30

Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
31

Nghị quyết 69/2018/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
32

Nghị quyết 62/2018/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
33

Quyết định 60/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về