Tra cứu văn bản

1.432 kết quả chứa từ khóa: 59/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
42

Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
43

Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
44

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
45

Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
46

Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
47

Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
48

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
49

Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
50

Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
51

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
52

Nghị quyết 130/NQ-CP của Chính phủ về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
53

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
54

Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11/02/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
55

Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
56

Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
57

Nghị quyết 111/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
58

Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
59

Nghị quyết 90/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
60

Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về