Tra cứu văn bản

10.960 kết quả chứa từ khóa: 588/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
02

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động-Tiền lương Tải về
05

Quyết định 588/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2022

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
06

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 588/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 588/-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09
10

Quyết định 588/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Quyết định 588/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tin học hóa công tác quản lý điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam" của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 588/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Giống cây trồng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 588/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 588/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Quyết định 588/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công công tác của Tổng kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 588/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 588/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
20

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về