Tra cứu văn bản

1.103 kết quả chứa từ khóa: 5817/TCT-KK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 5817/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Công văn 1780/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thủ tục miễn giảm thuế đối với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Công văn 2165/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Công văn 2572/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng nguồn gốc cao su

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
05

Công văn 2090/TCT-KK của Tổng cục Thuế về báo cáo tình hình khai thuế, nộp thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Công văn 2099/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Công văn 1040/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Công văn 408/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thuế đáp ứng Thông tư 111/2021/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 32/TCT-KK của Tổng cục Thuế về đăng ký thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
10

Công văn 4932/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 4868/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 4768/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 4185/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh đối với nơi đóng trụ sở chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
14

Công văn 3845/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 3786/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
16

Công văn 3510/TCT-KK của Tổng cục Thuế về kê khai thuế trong thời gian người nộp thuế bị cưỡng chế nợ bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
17

Công văn 3352/TCT-KK của Tổng cục Thuế về truyền, nhận ID khoản phải nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Công văn 2475/TCT-KK của Tổng cục Thuế về cung cấp Danh sách người nộp thuế có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu tháng 05/2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 2426/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Công văn 3059/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về