Tra cứu văn bản

9 kết quả chứa từ khóa: 575/PTTH&TTĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 575/PTTH&TTĐT của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Công văn 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, COVID-19 Tải về
03

Công văn 1800/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Công văn 1671/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề liên quan đến người cao tuổi

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Công văn 338/BTTTT-PTTH-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Công văn 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các chức danh và mức phụ cấp hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Công văn 2455/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác quản lý đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Công văn 338/BTTTT-PTTH&TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về