Tra cứu văn bản

1.417 kết quả chứa từ khóa: 57/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hình sự Tải về
02

Nghị định 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
03
04

Nghị định 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
05

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Nghị định 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
08

Nghị định 57/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
09

Nghị định 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Xuất nhập cảnh Tải về
10

Nghị định 57/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
11

Nghị định 57/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Nghị định 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Nghị định 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
14

Nghị định 57/CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Nghị định 57/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

Lĩnh vực: Chính sách, Hàng hải Tải về
16

Nghị định 57/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
17

Nghị định 57-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Nghị định 57/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Nghị định 57/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về