Tra cứu văn bản

4.984 kết quả chứa từ khóa: 5678/TCT-CS
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 29-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT ngày 07/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Thông tư 43-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 203-HĐBT ngày 29/6/1991 quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Thông tư 59/TC-TCT-CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
05

Thông tư 59-BTC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Thông tư 44-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 96-HĐBT ngày 05/4/1991 về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 5678/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Công văn 1766/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 2061/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ tư vấn tài chính và dịch vụ xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
10

Công văn 2056/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 1488/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 1092/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 2606/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Công văn 3446/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 587/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Công văn 5229/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế và sử dụng vé cước đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Công văn 3829/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Công văn 3782/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 3785/TCT-CS của Tổng cục Thuế về nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Công văn 3783/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền chậm nộp tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về