Tra cứu văn bản

6 kết quả chứa từ khóa: 563/TTg-%u0110MDN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
02

Quyết định 563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
03

Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
04

Công văn 563/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
05

Công văn 563/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
06

Công văn 563/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về