Tra cứu văn bản

1.937 kết quả chứa từ khóa: 5590/QĐ-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1473/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Quyết định 5590/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Quyết định 5590/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 5590/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 3452/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Quyết định 3377/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt rét

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Quyết định 3376/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Đề cương quy trình kỹ thuật xét nghiệm"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Quyết định 3178/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
09

Quyết định 3023/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Quyết định 2959/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
11

Quyết định 2933/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Quyết định 2855/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
13

Quyết định 2671/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
14

Quyết định 2491/-BYT của Bộ Y tế phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 2316/-BYT của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 2304/-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, COVID-19 Tải về
17

Quyết định 2285/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
18

Quyết định 2233/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin y tế Quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 2229/-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
20

Quyết định 2135/-BYT của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về