Tra cứu văn bản

10.956 kết quả chứa từ khóa: 553/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
03

Quyết định 553/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Sông Cái

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 553/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Công điện 553/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
06

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07
08

Quyết định 553/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 553/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Tặng cờ thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
11

Quyết định 553/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 553/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (danh mục kèm theo) - Đợt 91

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và tăng cường Thương vụ Việt Nam ở các khu vực Trung Đông, châu Mỹ, châu Âu

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Quyết định 553/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Cảng hàng không Đồng Hới

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
15

Quyết định 1481/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 1447/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 1445/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Quyết định 1420/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
20

Quyết định 1370/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về