Tra cứu văn bản

4.052 kết quả chứa từ khóa: 55/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
4021

Thông tư 08/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ Tài chính áp dụng thí điểm cho một số khu vực cửa khẩu Tỉnh Lạng Sơn.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4023

Thông tư 01/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chi phí dịch vụ, hoa hồng môi giới trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
4024

Thông tư 96/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4025

Thông tư 78/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện những ưu đãi về thuế và tài chính đối với hợp tác xã theo quy định tại Nghị định 15/CP và Nghị định 16/CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4026

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
4027

Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4028

Quyết định 55/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn (Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa) thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4029

Quyết định 55/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4030

Quyết định 55/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4031

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 2:2022 QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
4032

Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4033

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4034

Quyết định 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4035

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4036

Quyết định 55/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án "Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
4037

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
4038

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4039

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4040

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về