Tra cứu văn bản

4.052 kết quả chứa từ khóa: 55/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Nghị định 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Thông tư 55/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Thông tư 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
05

Thông tư 55/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Thông tư 55/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
08

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
09

Thông tư 55/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
10

Thông tư 55/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự Tải về
11

Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Thông tư 55/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Thông tư 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Thông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
17

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán Tải về
18

Thông tư 131/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách Nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Thông tư 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
20

Thông tư 117/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về