Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 54/2018/N%u0110-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về